TEAM RECORDS
PASSING
thru November 30, 2018
MOST PASSING ATTEMPTS
GAME SEASON
53  8-17-2018 at Southern Durham
50  12-9-2017 vs New Hanover
46  11-21-2014 at Weddington
42  11-3-2017 at TC Roberson
41  11-10-2017 vs Parkland
40  11-17-2017 vs South Iredell
40  9-27-2013 at Erwin
39  8-22-2014 vs West Forsyth
38  11-2-2018 vs TC Roberson
36  9-20-2013 vs South Point
35  8-25-2017 at Shelby
34  11-4-2011 vs Sun Valley
34  8-17-2012 vs Watauga
33  11-17-2017 vs SW Guilford
32  9-21-2012 at Asheville
32  11-29-2013 at Crest
32  9-8-2018 vs Erwin
30  10-13-2017 vs Asheville
29  10-2-2009 at Asheville
29  8-28-2015 at Shelby
29  9-7-2018 at Erwin
   
2017 476 29.8
2018 354 25.3
2009 305 19.1
2013 305 21.8
2010 286 20.4
2014 257 19.8
2012 249 20.8
2016 234 16.7
2007 223 18.6
2008 215 16.5
     
 
MOST PASSING COMPLETIONS
GAME SEASON
31  11-21-2014 at Weddington
29  12-9-2017 vs New Hanover
28  11-10-2017 vs Parkland
26  9-8-2017 vs Erwin
26  8-17-2018 at Southern Durham
25  10-13-2017 vs Asheville
25  11-3-2017 at TC Roberson
24  8-17-2012 vs Watauga
23  8-22-2014 vs West Forsyth
22  11-24-2017 vs South Iredell
21  8-30-2013 at Shelby
21  9-20-2013 vs South Point
21  9-28-2017 at Tuscola
20  10-3-2008 at Alexander Central
20  9-7-2018 at Erwin
20  11-16-2018 vs AL Brown
19  9-10-2010 at Pisgah
19  9-14-2012 vs Erwin
19  9-27-2013 at Erwin 
19  11-8-2013 at North Buncombe
19  8-25-2017 at Shelby
19  9-15-2017 at Enka
19  10-20-2017 at North Buncombe
19  11-17-2017 vs SW Guilford
19  11-2-2018 vs TC Roberson
   
2017 316   19.8
2018 215   15.4
2013 185 13.2
2010 164 11.7
2009 159   9.9
2012 152 12.7
2014 152 11.7
2016 152 10.9
2008 130 10.0
2007 109   9.1
     
     
     
 
HIGHEST PASSING PERCENTAGE
GAME SEASON
Minimum 10 Completions  
91.7%  11-18-2013 at Sun Valley (11-12)
90.5%  9-18-2017 at Enka (19-21)
89.5%  10-31-2008 vs South Caldwell (17-19)
88.2%  10-17-2008 at McDowell (15-17)
86.4%  10-20-2017 at North Buncombe (19-22)
85.7%  8-19-2011 at Watauga (12-14)
85.7%  9-6-2013 at Owen (12-14)
85.7%  8-31-2018 vs Owen (18-21)
84.6%  9-11-2015 at Watauga (11-13)
84.6%  11-4-2016 at North Buncombe (11-13)
84.0%  9-28-2017 at Tuscola (21-25)
84.2%  11-25-2016 vs Erwin (16-19)
83.3%  11-4-2005 vs McDowell (10-12)
83.3%  9-28-2007 vs Alexander Central (10-12)
83.3%  8-29-2008 at Asheville (10-12)
83.3%  8-21-2015 vs West Forsyth (10-12)
83.3%  10-24-2014 at McDowell (15-18)
83.3%  10-13-2017 vs Asheville (25-30)
82.6%  9-14-2012 at Erwin (19-23)
81.3%  11-2-2012 vs Alexander Central (13-16)
81.3%  9-8-2017 vs Erwin (26-32)
   
2015 66.7% 106-159
2017 66.4%    316-476
2016 65.0% 152-234
2012 61.0% 152-249
2013 60.7% 185-305
2018 60.7% 215-354
2008 60.5% 130-215
2014 59.1% 152-257
2010 57.3% 164-286
2003 53.5%    77-144
     
 
MOST PASSING YARDS
GAME SEASON
368  9-8-2017 vs Erwin
356  9-10-2010 at Pisgah
356  11-25-2016 vs Erwin
355  8-18-2017 vs Southern Durham
351  9-23-2016 vs Erwin
343  11-10-2017 vs Parkland
337  9-28-2017 at Tuscola
330  11-21-2014 at Weddington
324  11-2-2018 vs TC Roberson
322  9-7-2018 at Erwin
309  11-8-2013 vs North Buncombe
303  8-30-2013 at Shelby
302  9-15-2017 at Enka
301  11-6-2009 vs North Buncombe
301  11-3-2017 at TC Roberson
301  11-7-2014 at North Buncombe
296  9-13-2018 vs Enka
288  9-21-2018 at North Henderson
285  9-6-2013 at Owen
282  12-1-2017 vs Sun Valley
2017 4194 262.1
2018 3144 224.6
2013 2683 191.6
2010 2536 181.1
2016 2225 158.9
2009 2221 138.8
2012 2024 168.7
2014 1984 152.6
2008 1698 130.6
2007 1580 131.7
 
MOST PASSING TOUCHDOWNS
GAME SEASON
6  10-24-2014 at McDowell
6  11-10-2017 vs Parkland
5  11-5-2010 at North Buncombe
5  11-7-2014 at North Buncombe
5  10-20-2017 at North Buncombe
5  10-27-2017 vs West Henderson
5  9-7-2018 at Erwin
4  9-15-2006 at Tuscola
4  10-15-2010 vs Enka
4  10-30-2015 at TC Roberson
4  11-4-2016 at North Buncombe
4  8-18-2017 vs Southern Durham
4  9-1-2017 vs Erwin
4  9-15-2017 at Enka
4  9-13-2018 vs Enka
4  9-21-2018 at North Henderson
   
   
   
   
2017 43  
2018 34  
2010 27  
2013 25  
2014 23  
2016 22  
2009 17  
2015 14  
2006 13  
2012 13